Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Sommer Institute - Branding Leadership - Miella Ravenscroft CVR Nr.: 38702823
Rhodesiavej 40
2770 Kastrup

Kontakt os på info@miella.dk.

  • 1: Betaling

Du kan betale med Visa/Dankort, Visa, MasterCard og American Express.

Din betaling skal finde sted ved online betaling med mindre andet er aftalt. Alle priser er i danske kroner inklusive moms, med mindre andet er angivet. Momsen udgør 25 % af købssummen. Eventuelle gebyrer for betaling med dit betalingskort er ikke momsbelagt.

Det er kun muligt at trække det beløb fra dit kort, som du har godkendt ved dit køb.

Ved kortbetaling af ratebetalingsordninger er du selv ansvarlig for at tilkoble det rette kort til dine betalinger - dette gøres via www.Simplero.com 

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

 

  • 2: Behandling af personoplysninger

Al person- og kortdata du giver i forbindelse med køb via www.miella.dk, er SSL/TLS krypteret. Vi gemmer derfor ikke på dine oplysninger når købet er afsluttet.

Ønsker du at fortryde dit køb kan du få slettet dine oplysninger hos os. 

  • 3: Levering

Levering af online produkter sker umiddelbart efter dit køb. Du modtager en mail med link til download af online produktet. 

Ved køb af en session eller forløb vil du senest 48 timer efter din betaling, modtage en mail fra Miella med forslag til tider af afholdelse af sessionen og /eller forløbet.

  • 4: Aftaleændringer

Du har selv det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse ved live arrangementer.

Ved sessioner som afholdes online, har du det fulde ansvar for en velfungerende internetforbindelse og at den valgte computer/telefon til sessionen fuldt ud virker. Når tidspunktet er aftalt, er sessionstiden bindende. Skulle det ske at du ikke fremmøder online på Skype inden for 15 minutter efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få pengene retur eller bytte til ny tid i dette tilfælde.

Sommer Institute - Branding Leadership kan med 24 timers varsel ændre dato samt tidspunkt for købte ydelser, sessioner og undervisningsdage på uddannelser, kurser og workshops.

Ved alle ændringer i tidspunkter, fastsættes nyt tidspunkt efter aftale imellem Sommer Institute - Branding Leadership og køber/købere. Bemærk at disse ændringer ikke giver ret til hverken hel eller delvis tilbagebetaling af gennemførte køb.

Sommer Institute - Branding Leadership kan til enhver tid aflyse købte sessioner, workshops, kurser og uddannelser imod tilbagebetaling af det beløb køber har betalt for den/de aflyste ydelser.

Sommer Institute - Branding Leadership er ikke forpligtiget til at erstatte aflyste ydelser med nye, men kan vælge at gøre dette efter skriftlig aftale. Vælger du at sige ja til tilbuddet om erstatningsydelser, har du ej ret til senere tilbagebetaling eller fortrydelse.
 

  • 5: Ratebetalinger

Ved abonnements- eller ratebetaling trækkes beløbet hver måned på samme dato som din indmelding.

Når du betaler 1. rate forpligter du dig til at betale de resterende. 

Tilmelder du dig Take Your Business To The Next Level efter d. 11. marts 2018, så er du indforstået med, at der har været en earlybirdpris, og nogle på holdet derfor vil have betalt mindre end dig, fordi de tilmeldte sig i god tid. 

 

  • 6: Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Sommer Institute - Branding Leadership. Fortrydelsesretten er ikke gældende på digitalt indhold. De 14 dage forløber fra den dag, hvor aftalen om køb er blevet indgået.

Har du modtaget en dellevering af en ydelse eller produkt, og ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi modregner tilbagebetalingen med et rimeligt beløb, for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Ved brug af fortrydelsesretten skal du indenfor de 14 dage sende en udtrykkelig mail til Sommer Institute - Branding Leadership om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende. Du har dog mulighed for at afbestille din tilmelding på retreats, onlineforløb eller workshops inden otte dage før kursusstart, mod et gebyr på 5 % af kursusprisen/retreatprisen plus moms.

Er der mindre end otte dage til forløbs start/retreat start kan du ikke få det betalte beløb retur. Du kan dog, hvis der er under otte dage til forløbs start/retreat start, vælge imellem andre ydelser for samme beløb som kursusprisen eller sende en anden person end dig selv som deltager på kurset.

Køb af sessioner, onlineforløb og ydelser er bindende. Efter endt session eller modtaget ydelse/produkt gives der ikke penge retur.

  • 7: Ansvarsfralæggelse 

Indirekte skade eller tab af ydelser eller produkter grundet købers uagtsomme handlinger, er købers eget ansvar.

Jeg skriver og bruger den viden jeg har lært på mine mange uddannelser og kurser, og om mine personlige betragtninger og erfaringer og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti. 

  • 8: Rettigheder

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Sommer Institute - Branding Leadership. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Alle købte digitale produkter på onlineforløb kan downloades så længe onlineforløbet er i gang - det er dit ansvar at downloade materialet inden, at forløbet slutter.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Sommer Institute - Branding Leadership. 

  • 9: Tilfredshedsgarantier

Take Your Business To The Next Level:

For at benytte dig at denne tilfredshedsgaranti, skal du deltage live på alle 9 livekald og stille spørgsmål på alle livekald. Du skal have lyttet til alle lydfiler, set alle videoer, udfyldt alle arbejdsark, udfyldt alle tjeklister og arbejdet i dybden med hvert eneste modul. Du skal have deltaget aktivt i Facebookgruppen hele forløbet igennem og have stillet spørgsmål til alle modulerne, når der er noget, du er i tvivl om. Du sender mig blot en kopi af dine 9 udfyldte workbooks og link til din hjemmeside, som du har lavet på baggrund af vores anbefalinger i modul 6.  

Take Your Life To The Next Level:

For at benytte dig at denne tilfredshedsgaranti, skal du deltage live på begge livekald og stille spørgsmål på begge livekald. Du skal have lyttet til alle lydfiler, set alle videoer, udfyldt alle arbejdsark, udfyldt og arbejdet i dybden med alt materialet. Du skal have deltaget aktivt i Facebookgruppen hele forløbet igennem og have stillet spørgsmål til alle ugerne. Du sender mig blot en kopi af dine 9 udfyldte workbooks.

 

  • 10: Ændring af handelsbetingelser

Sommer Institute - Branding Leadership har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser.

© 2018. Sommer Institute - Branding Leadership. Alle rettigheder forbeholdes.

powered by
Simplero